Reklamacje

Jako sprzedawca mamy obowiązek dostarczyć produkty wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wada fizyczna polega na niezgodności produktu z umową.

Jeżeli dostarczony produkt posiada wady, które tkwiły w nim przy otrzymaniu przez klienta, bądź produkt został uszkodzony podczas dostawy, Klient powinien złożyć reklamację.

Reklamacje proszę przesyłać w formie elektronicznej na adres e-mail admin@kvalito.pl. Prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny powinien zawierać:

 • Imię i nazwisko klienta ______________________________
 • Adres dostarczenia produktu ______________________________
 • Datę zakupu ______________________________
 • Pełną nazwę produktu (opcjonalnie także EAN lub kod produktu) ______________________________
 • Cenę zakupu ______________________________
 • Fakturę lub numer faktury ______________________________
 • Opis wady ______________________________
 • Oczekiwania klienta ______________________________
 • Zdjęcia pokazujące wadę produktu ______________________________

Sposób rozpatrzenia reklamacji opiszemy w mailu zwrotnym. W przypadku braku możliwości oceny wady produktu, towar należy odesłać na własny koszt. W przypadku gdy pozytywnie rozpatrzymy reklamację, koszt transportu zostaje zwrócony. Należy zachować dowód poniesionego kosztu transportu. Koszt transportu nie powinien znacznie przewyższać cen rynkowych dla usług kurierskich dla danego gabarytu.

 • Jako sprzedawca oświadczamy, iż rzeczywiste kolory sprzedawanych przez nas przedmiotów, mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości. Jest to uzależnione od ustawień wyświetlacza, z którego korzysta klient. Kolory na zdjęciach jak i w opisie w jak najwyższym stopniu odzwierciedlają kolory rzeczywiste.
 • Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady produktu przez okres 2 lat (24 miesięcy od zakupu). Za wyjątkiem produktów, gdzie w opisie jest informacja o innym czasie.
 • Klient może żądać wymiany produktu posiadającego wady na wolny od wad, naprawy serwisowej, obniżenia kosztów o koszt naprawy poniesionej przez klienta (o ile są ku temu przesłanki) lub odstąpienia od umowy. Jako sprzedawca jesteśmy zobowiązani wymienić produkt, usunąć wadę lub dokonać zwrotu części lub całości kosztów. W celu poddania przedmiotu zakupu ekspertyzie, klient po złożeniu oświadczenia reklamacyjnego, ma obowiązek przesłać na wskazany adres przedmiot podlegający reklamacji.
 • Jako sprzedawca nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne oraz wynikające z nieprawidłowego używania produktu. Stwierdzenie uszkodzeń jest podstawą do odrzucenia reklamacji.
 • Jako sprzedawca zobowiązujemy się do udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. W przypadku konieczności naprawy uszkodzonego przedmiotu, może nastąpić wydłużenie tego terminu, a w takim wypadku jesteśmy zobowiązani poinformować klienta o takim fakcie.
 • Klient będący konsumentem, może skorzystać z pozasądowych sposobów na rozpatrzenie reklamacji, jeżeli sprzedawca nie rozpatrzy reklamacji zgodnie z oczekiwaniem klienta. Klient może się zwrócić z wnioskiem do wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej, do stałego polubownego sądu konsumenckiego albo po bezpłatną poradę do lokalnego rzecznika konsumenta.

Gwarancje:

Każdy z naszych Produktów posiada 24-miesięczną gwarancję producenta. Podstawą do uznania gwarancji jest uzupełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego na tej stronie.

Czytaj także: